Suurenna tekstikokoa: AAA

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Kaatuneitten Omaisten Liitto ry tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuojalain (523/1999) 10 ja 24 § edellyttämällä tavalla. Voimme päivittää tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

1. Rekisterinpitäjä

Kaatuneitten Omaisten Liitto ry
Ratamestarinkatu 9 C, 00520 Helsinki
Puhelin: 09 8562 0061
Y-tunnus: 0213493-4
https://www.kolry.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisteriä koskevat kysymykset voidaan toimittaa osoitteeseen: xxxx

3. Rekisterin nimi

Kaatuneitten Omaisten Liiton markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen, tai asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen ja analysointiin. Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

5. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa verkossa.

Kaatuneitten Omaisten Liitto käyttää verkkopalvelussaan evästeitä helpottamaan palvelujen käyttöä. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi sen, että käyttäjän ei välttämättä tarvitse syöttää kirjautumistietojaan lomakkeelle aina uudelleen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista.

Käyttäjä voi myös halutessaan estää evästeisiin perustuvan kiinnostusalueidensa mukaisen mainonnan tai sisällön kohdentamisen osoitteessa: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset

6. Tietojen kerääminen

Keräämme markkinointirekisteriimme seuraavia tietoja: Evästäiden sekä lomakkeiden kautta kerättävät tiedot.

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, joihon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, yritys sekä kontaktitiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

7. Tietolähteet

Tietolähteinä toimivat muun muassa: Google Analytics sekä web-lomakkeet.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme rekisterinpitäjän harkinnan perusteella ja rekisteröidyn suostumuksella. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

9. Rekisterin suojaus

Kaatuneitten Omaisten Liiton rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurien, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan avulla. Lisäksi fyysiset laitetilat on suojattu.

Rekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Kaatuneitten Omaisten Liiton verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja käyttäjä tunnistaa osoitteen oikeellisuuden https-varmenteesta.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteyttä osoitteeseen xxx. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai osoitteeseen: xxx

Päivitetty 15.2.2019