Suurenna tekstikokoa: AAA

Huoltoviesti 3/2018

SYKSYN TUULET

Tätä kirjoittaessani olemme juuri saaneet vietyä liittomme jokavuotiset syyskuussa järjestettävät Hengelliset ja kulttuuripäivät päätökseen. Tänä vuonna hienot juhlapäivät järjestettiin Lappeenrannassa noin 400 juhlavieraalle erityisteemana Karjalaisuus. Liittomme ensimmäiset Hengelliset ja kulttuuripäivät järjestettiin jo vuonna 1957 ja silloinkin Lappeenrannassa. Tämän vuotiset päivät olivat itse asiassa jo viidennet päivät Lappeenrannassa. Suuret ja lämpimät kiitokset paikallisille järjestäjille hienoista juhlista!

Nyt kun syksyn ensimmäiset tuulet ja sateet ovat jo saapuneet, on hyvä katsoa tulevaa syksyä liiton näkökulmasta. Tämä käsissänne oleva Huoltoviestilehti edustaa liitossamme pysyvyyttä ja lehti julkaistaan paperisena versiona jatkossakin.

Sotaorpojen kuntoutuksen edistäminen on tietenkin liiton sotaorpojäsenille tärkeä asia. Liiton hallitus on siinä ollut jälleen aktiivinen, mutta asia on vielä kesken. Uuden ladun avaaminen on aina hidasta ja vaikeata. Senhän kaatuneitten omaiset ja sotaorvot ovat jo oppineet tietämään.

Kaatuneitten Omaisten Liitto on esittänyt UNESCON maailmanperinnön aielistalle mukaan otettavaksi suomalaiset sankarihautausmaat. Suomessa on noin 630 sankarihautausmaata. Niistä noin 620 kuuluu evankelisluterilaisen kirkon vastuulle ja 7 ortodoksisen kirkon vastuulle. Lisäksi on vielä juutalainen sankarihautausmaa. Näiden lisäksi on olemassa vielä luovutetuilla alueilla seitsemässä eri paikassa kenttähautausmaita sekä sotavankileireillä kuolleiden muistomerkkejä entisen Neuvostoliiton alueella 7 ja Kazakstanissa 1. Aielista sisältää siis vain Suomessa olevat kohteet, joiden hallinto ja ylläpito olisi seurakuntien yhteydessä.

Vaikka UNESCON maailmanperintölistalle pääsy on haastavaa, olisi hienoa nähdä nämä suomalaisten uhrausten muistomerkit tällä listalla.

Haluan kertoa teille vielä liiton internet-sivujen uudistamisprojektista. Internet-sivuja  www.kolry.fi ollaan uudistamassa. Tällä hetkellä osoitteessa on nähtävissä liiton väliaikaiset sivut ja olemme käyneet useiden internet-sivujen toimittajayritysten kanssa keskusteluja erilaisista vaihtoehdoista. Haluamme nyt uusia liiton internet-sivut tuleville vuosille niin, että ne palvelisivat teitä kaikkia eli jäsenkuntaa sekä myös jäsenistön ulkopuolisia, jotka vasta ensimmäistä kertaa ovat kosketuksissa liitoon internet-sivujemme kautta. Samalla kiinnitämme huomioita siihen, että erilaisilla päätelaitteilla voisi olla turvallisesti yhteydessä liiton internet-sivuille. Tänä päivänä näissä asioissa joudutaan pohtimaan aika lailla myös tietoturvallisuutta ja sen tuomia haasteita. Tavoitteemme on saada liitolle uudet internet-sivut ensi vuoden alkupuolella.

Toivotan teille kaikille leppoisia syksyn tuulia!

Päätoimittaja Jarmo Hietanen

Huoltoviesti on Kaatuneitten Omaisten Liiton jäsenlehti

Huoltoviesti on Kaatuneitten Omaisten Liiton toimittama ja julkaisema sotaleskien, sotaorpojen ja muiden kaatuneitten omaisten jäsenlehti. Vuonna 2023 lehti ilmestyy viikoilla 11, 25, 45 ja 50. Lehden painos on noin 8 000.

Lehden hinta, tilaaminen ja peruutus

Lehti toimitetaan kaikille jäsenille. Jäsenmaksu vuonna 2023 on 15 euroa, joka sisältää myös lehden. Yhdistykset perivät tämän maksun jäseniltään alkuvuodesta ja tilittävät liittoon. Muille kuin yhdistyksen jäsenille lehden vuosikerta maksaa 25 euroa.

Vuotta 2023 koskevat lehtitilaukset ja peruutukset on tehtävä tammikuun aikana liiton toimistolle puh 050 550 3556. Mikäli peruutusta ei ole tehty, tilaus jatkuu kestotilauksena, joka laskutetaan helmikuun 2023 aikana lehden saajalta. Lehden voi tilata oheisella tilauslomakkeella tai soittamalla liiton toimistolle.

Lehden toimitusneuvosto

Huoltoviestin toimitusneuvoston puheenjohtaja on päätoimittaja Nina Harjulehto. Muut toimitusneuvoston jäsenet ovat: Pirjo Koskenrouta, Mika Kurki, Riitta Uusi-Kokko ja toimitussihteeri Marju Hulttinen.

Lehden taittaja on Markku Laitinen.

Haluatko kirjoittaa lehteen?

Julkaisemme aktiivisesti lukijoidemme artikkeleita sekä kuvia osana lehteä. Haluaisitko tuottamasi artikkelin tai valokuvan mukaan seuraavaan julkaisuun? Ota yhteyttä toimitussihteeriin, marju.hulttinen@kolry.fi

 


 

Tilaa Huoltoviesti-lehti oheisen tilauslomakkeen avulla


     

    Huoltoviesti-lehden arkisto

    1 2 3