Suurenna tekstikokoa: AAA

On aika rakentaa perinnettä

Perheeni on muuttamassa omakotitalosta kerrostaloon. Lajittelin lasteni leluja säästettäviin ja niihin, joita voi lahjoittaa pois. Silmiini osui tyttäreni saama, 1950-luvulla rakennettu, nukkekoti. Nukkekodissa oli edelleen huonekalut tallella ja valotkin toimivat, koti vain odotti uutta leikkijää. Milloin tuleekaan seuraava sukupolvi, joka voi imeä nukkekodin historiaa, luoda siitä uutta oman leikin kautta ja siirtää leikkiperinnettä eteenpäin.

Tuota nukkekotia katsellessa tuli mieleen minulta viime aikoina niin usein kysytty kysymys, mitä sotaorpojen perinne on ja miten aiotte sitä edistää?

Kaatuneitten omaisten liittoon on laadittu perinnetyön strategia, jota esiteltiin Huoltoviesti 1/2021.  Perinnetyön strategiassa on huomioitu kahden sukupolven perinne. Meidän tehtävämme on vaalia sotaleskien perinnettä, mutta myös sotaorpojen perinnettä.

Valtioneuvoston asettamassa veteraaniperinnetyön tulevaisuuden järjestämistä selvittävässä työryhmässä huomioidaan sotien 1939-1945 veteraanit sekä sotasukupolvet aina sotakorvausten maksun päättymiseen vuoteen 1952 asti. Sotaorvot ovat siis kerrankin muistettu sukupolvi ainakin perinteen osalta.

Myös tämä lehti sisältää valtavasti perinnettä. Kertomuksissa värittyy ihmiskohtaloiden kautta sotaleskien ja sotaorpojen kokeman elämän kirjo, joka olisi saatava kootusti jälkipolvien tietoon. Kertomukset ovat merkittävää ajankuvaa suomalaisesti yhteiskunnasta. Lisäksi se antaa eväitä ymmärtää sitä taakkaa, jota kansakuntamme kantaa ja joka siirtyy eri muodoissaan seuraaville sukupolville.

Juhlat ovat osa perinteen vaalimista. Kaatuneitten muistopäivä on sodassa läheisensä menettäneelle tärkeä juhlapäivä. Jäsenkunnallemme Kaatuneitten muistopäivän vietto on juhlava osa elämää, seuraaville sukupolville se on perinnettä.

Perinteen siirtämisen turvaksi liittokokous myönsi hallitukselle luvan valmistella Perinne- ja tukisäätiön perustamista. Säätiöllä halutaan turvata rakenne, jolla sotaleskien ja sotaorpojen perinne säilytetään.

Perinteen siirtämiseen kuuluu asioiden konstruointi eli asioiden nostaminen esiin valikoivasti. Kulttuuritutkijat puhuvat menneisyyden aktiivisesta noudosta. Ei siis ole yhdentekevää, mitä nyt kokoamme noudettavaksi ja millaisia askelmerkkejä luomme tuleville noutajille. Mitä sotaorpojen kokemuksissa on sellaista, että haluamme sen tulevan aktiivisesti noudetuksi? Nyt on aika vaikuttaa. Tässä lehdessä tulee hienosti esille, mitä nuori noutaa esiin menneisyydestä. Kohta ei ole enää ketään, keneltä voisi kysyä, Millaista elämä sodan aikana oli? Miltä isän menettäminen sodassa tuntui? Mitä sitten tapahtui? Meillä kaikilla on vastuu kertomuksen säilymisestä.

Vaikka muutos on ovella, perinne antaa vakaan pohjan muuttuvassa tilanteessa.

-Nina Harjulehto

Huoltoviesti on Kaatuneitten Omaisten Liiton jäsenlehti

Huoltoviesti on Kaatuneitten Omaisten Liiton toimittama ja julkaisema sotaleskien, sotaorpojen ja muiden kaatuneitten omaisten jäsenlehti. Vuonna 2023 lehti ilmestyy viikoilla 11, 25, 45 ja 50. Lehden painos on noin 8 000.

Lehden hinta, tilaaminen ja peruutus

Lehti toimitetaan kaikille jäsenille. Jäsenmaksu vuonna 2023 on 15 euroa, joka sisältää myös lehden. Yhdistykset perivät tämän maksun jäseniltään alkuvuodesta ja tilittävät liittoon. Muille kuin yhdistyksen jäsenille lehden vuosikerta maksaa 25 euroa.

Vuotta 2023 koskevat lehtitilaukset ja peruutukset on tehtävä tammikuun aikana liiton toimistolle puh 050 550 3556. Mikäli peruutusta ei ole tehty, tilaus jatkuu kestotilauksena, joka laskutetaan helmikuun 2023 aikana lehden saajalta. Lehden voi tilata oheisella tilauslomakkeella tai soittamalla liiton toimistolle.

Lehden toimitusneuvosto

Huoltoviestin toimitusneuvoston puheenjohtaja on päätoimittaja Nina Harjulehto. Muut toimitusneuvoston jäsenet ovat: Pirjo Koskenrouta, Mika Kurki, Riitta Uusi-Kokko ja toimitussihteeri Marju Hulttinen.

Lehden taittaja on Markku Laitinen.

Haluatko kirjoittaa lehteen?

Julkaisemme aktiivisesti lukijoidemme artikkeleita sekä kuvia osana lehteä. Haluaisitko tuottamasi artikkelin tai valokuvan mukaan seuraavaan julkaisuun? Ota yhteyttä toimitussihteeriin, marju.hulttinen@kolry.fi

 


 

Tilaa Huoltoviesti-lehti oheisen tilauslomakkeen avulla


     

    Huoltoviesti-lehden arkisto

    1 2 3